A14 Invertido

Microscopio invertido, é unha versión "invertida" do microscopio biolóxico vertical, tanto a fonte de luz como o condensador colocados moi arriba do escenario e apuntando cara abaixo cara ao escenario, mentres que os obxectivos e a torre dos obxectivos están situados debaixo do escenario apuntando cara arriba. en 1850 por J. Lawrence Smith, usado para observar células ou organismos vivos no fondo dunha placa de Petri ou matraz de cultivo de tecidos. Os microscopios biolóxicos invertidos tamén poden proporcionar funcións de campo brillante, contraste de fase ou fluorescencia epi.