A15 Polarizante

O microscopio polarizador é outro tipo de microscopio composto. o que pode mellorar o contraste e a calidade da imaxe no exemplar onde outras técnicas como o contraste de fase ou o campo escuro non son tan eficaces. Úsanse dous filtros polarizadores chamados filtros "polarizador" e "analizador". O polarizador colócase na ruta da fonte de luz e o analizador na vía óptica. Os microscopios compostos polarizantes úsanse para examinar produtos químicos na industria farmacéutica e os petrólogos e xeólogos usan microscopios polarizantes para examinar minerais e delgadas franxas de rochas.