A16 Fluroscent

O microscopio fluorescente usa unha técnica de imaxe que permite a excitación de fluoróforos e a posterior detección do sinal de fluorescencia. Os microscopios de fluorescencia requiren unha fonte de luz potente (100W Mercury ou 5W LED) e un filtro cubos para o espello dicroico para reflectir a luz na lonxitude de onda de excitación / emisión desexada. A fluorescencia prodúcese cando a luz excita ou move un electrón a un estado de enerxía superior, xerando inmediatamente luz dunha lonxitude de onda máis longa, menor enerxía e cor diferente á luz orixinal absorbida. A luz de excitación filtrada pasa entón polo obxectivo de enfocar a mostra e a luz emitida volve a filtrarse no detector para a dixitalización da imaxe. É moi utilizado en bioloxía e medicina, así como noutros campos.